Aspektus (aspect)

A különböző aspektusok felfoghatóak eltérő nézőpontok eredményeként. Az eltérő nézőpontok akár tartalmi, akár időbeli eltérésekhez vezethetnek. Az időbeli aspect létére egy angol nyelvterületen élő példát mutathatunk. Ha valaki azt mondja, hogy „I have read the book” (elolvastam a könyvet), akkor az „have read” alak a teljes (completed) aspektusba sorolható, ami azt jelenti, hogy az adott cselekvés teljes mértékben megtörtént, és nincs szükség további cselekvésre a jelen pillanatban. Ha viszont valaki azt mondja, hogy „I am reading the book” (olvastatom a könyvet), akkor az „am reading” alak a folyamatban lévő (incomplete) aspektusba sorolható, ami azt jelenti, hogy az adott cselekvés jelen pillanatban is folyamatban van, és még nincs befejezve.

A nézőpontok egy-egy esemény megítélésében egészen eltérő eredményekre vezethetnek. Erre például egy, a weben elérhető bejegyzés mutat nagyon világosan rá: Nézőpontok: satnyul a magyar