közömbös, közönyös, semleges, jelentéktelen, elhanyagolható, pártatlan, elfogulatlan

Példa: Az alperes által előadottak a perben indifferensek.

Latin eredetű szó.